Privacybeleid

Wie is dat HT4U?

Hard Tecs 4U wordt dagelijks ingebracht nieuws nieuwe producten uit de IT-wereld en belangrijke informatie overbrengen achtergrond kennis om verbanden te begrijpen. Kritische tests en professionele analyses garanderen al bijna tien jaar een overzicht van het constant groeiende aanbod aan computerhardware.

Geavanceerde testprocedures en hoogwaardige meetapparatuur en een deskundige redactie zorgen voor een objectief beeld van de nieuwste technologie. Bij HT4U.net Er worden niet veel prijzen toegekend aan producten, maar alleen als ze daadwerkelijk gerechtvaardigd zijn.

Hard Tecs 4U controleert wat de kleurrijke marketing de gebruiker belooft!

De blik op De vraag naar energie, Lautstärke en Kwaliteit vormen naast het pure Prestatiemeting centraal in alle tests. Gedetailleerde achtergrondinformatie over de technologie en functionaliteit van de producten zorgen voor het nodige inzicht. Let op HT4U.net stelt zich altijd neutraal op vanuit het perspectief van de lezer om keer op keer de belangrijkste vraag te kunnen beantwoorden: welke processor, welke grafische kaart of bijvoorbeeld welk moederbord is nou echt de beste?

Redactie-adres

Redactieadres / uitgever: Hoofdredacteur:
Clickout Media Ltd
AA PH, Camilleri-gebouwen,
Oratoriumstraat,
Naxxar,
NXR 2504
Malta
Bedrijfsnummer 103525
[e-mail beveiligd]
Adam Grünwerg (ViSdP)
[IVW-logo]

HT4U.net is een partner van Planeet van technologie en is onderworpen aan het als onderdeel van het totale aanbod Onderzoek door de IVW.

Redactie

Technologie - hardware

[ls] - Leander Storm Duitsland

Technologie - software

[fa] - Fabian Arnold
(Grafisch)
Duitsland
[rl] - Rico Lodewijk
(Marketing, CMS)
Duitsland
[ls] - Leander Storm
(Software programmeren)
Duitsland

Freelancers

[midden] - Michael Doering Duitsland

Extern personeel

[schar] - Daniel Bol
(Bewerken)
Duitsland

Voormalige werknemers

Juridische informatie

1. Inhoud van het online aanbod

Hard Tecs 4U aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen Hard Tecs 4U, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn fundamenteel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof heeft gehandeld er is een nalatige fout.

Het wijzigen van hardware of besturingshardware buiten de specificaties van de fabrikant maakt de garantie ongeldig en kan de hardware beschadigen. Hard Tecs 4U wijst er uitdrukkelijk op dat dergelijke wijzigingen op eigen risico worden doorgevoerd. Iedere aansprakelijkheid is uitgesloten voor schade of gevolgschade veroorzaakt door het gebruik van gastenboeken, discussieforums, link directories, mailinglijsten en informatie verstrekt in alle andere vormen van databases op Hard Tecs 4U. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van de uitvoering van uitbreidingsvoorstellen wordt in het algemeen niet aanvaard. Bij het ombouwen van systemen zijn de relevante voorschriften van toepassing.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Hard Tecs 4U behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de site of het gehele aanbod te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken, zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Verweise und Links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van Hard Tecs 4U liggen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht worden als de auteur op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk was en mogelijk is, zou het redelijk zijn om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de link werd geplaatst geen illegale inhoud op de gelinkte pagina zichtbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Hard Tecs 4U distantieert zich daarom hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen onze eigen website, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door Hard Tecs 4U zijn opgezet, waarvan de inhoud extern toegankelijk is. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen aansprakelijk, en niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst .

3. Urheber-und Kennzeichenrecht

Hard Tecs 4U streeft ernaar de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die het zelf heeft gemaakt, of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken om op terug te vallen. Alle merknamen en handelsmerken vermeld op de website en mogelijk beschermd door derden zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden, mag niet zomaar worden getrokken omdat ze worden genoemd! Het copyright voor gepubliceerde objecten gemaakt door medewerkers van Hard Tecs 4U blijft uitsluitend bij de auteur van de inhoud. Verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Inzendingen

Door de manuscripten en afbeeldingen aan Hard Tecs 4U over te dragen, verleent de auteur de uitgever het exclusieve publicatierecht. Alle publicaties bij Hard Tecs 4U worden gemaakt zonder rekening te houden met enige octrooibescherming. Ingezonden manuscripten en afbeeldingen moeten vrij zijn van rechten van derden. Als ze ook elders worden aangeboden voor publicatie of commercieel gebruik, moet dit worden vermeld. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor ongevraagde manuscripten, hardware en software.

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de website van Hard Tecs 4U. Als delen of individuele formuleringen van deze tekst niet effectief zijn, blijven de overige delen van het document wat betreft hun inhoud en geldigheid onaangetast.

Over David Maul

David Maul is een gekwalificeerde business IT-specialist met een passie voor hardware