Personvernerklæring

Personlige data behandles også når du bruker dette nettstedet. Sikkerheten til dataene dine er veldig viktig for oss, og derfor dokumenterer vi i denne databeskyttelseserklæringen gjennomsiktig hvilke data vi samler inn og til hvilket formål de brukes.

1. Definisjon av begreper

For bedre forståelse begynner vi med en forklaring på noen tekniske begreper:

  • IP-adresser: IP-adresser brukes til å identifisere enheter på Internett unikt. Når du oppretter en forbindelse, tildeler telekommunikasjonsleverandøren ruteren din en IP-adresse slik at den kan kommunisere med andre Internett-enheter. IP-adressen tildeles vanligvis dynamisk slik at den bare kan tilordnes en telefonforbindelse eller ruter av den ansvarlige telekommunikasjonsleverandøren.
  • Cookies: Cookies er små datapakker som et nettsted lagrer i den besøkendes nettleser. Informasjonskapsler brukes til å identifisere tilbakevendende brukere, for å gjøre nettstedet lettere å bruke og for å lagre individuelle justeringer. Moderne nettlesere tilbyr muligheten til å begrense eller forhindre innstilling av informasjonskapsler eller slette informasjonskapslene på slutten av økten.
  • Tredjepartsleverandører: Tredjepartsleverandører er selskaper hvis produkter eller tjenester brukes på et nettsted for å implementere spesielle funksjoner. For eksempel kan en tredjepartsleverandør opprette uavhengig tilgangsstatistikk for å dokumentere rekkevidden til et nettsted. Ytterligere eksempler er integrering av en søkefunksjon og levering av reklameinnhold. Avhengig av typen integrering av dette innholdet, har tredjepartsleverandøren tilgang til en del av besøksdataene.
2. Behandlingen av IP-adresser

Hvis du går inn på www.ht4u.net, sender nettleseren IP-adressen til ruteren eller modemet til vår webserver. Vår webserver kompilerer deretter de ønskede dataene og sender dem til din IP-adresse. Uten kjennskap til IP-adressen ville tilgang til nettstedet vårt ikke vært mulig.

Programvaren på webserveren vår lager såkalte loggfiler, som logger tilgang og hendelser. Disse filene brukes til feilsøking og fareforebygging og registrerer også IP-adressene til våre besøkende. Dette er en kortsiktig lagring fordi loggfilene vanligvis overskrives innen 24 timer.

Vårt forum på www.ht4u.net/forum/ samler brukernes IP-adresser og lagrer dem permanent hvis brukerne skriver et innlegg, redigerer et innlegg eller gjør endringer i brukerkontoen sin. Dette tiltaket tjener sikkerheten til våre brukere og plattformen vår, forebygging av uønsket reklame (spam) og rettsforfølgelse av lovbrudd. Påloggede brukere kan kun se sin egen IP-adresse, mens våre moderatorer og administratorer har tilgang til alle brukeres IP-adresser.

Nettstedet vårt inkluderer innebygd innhold fra tredjepartsleverandører, for eksempel statistikktjenester, videoer eller reklame. Når du får tilgang til dette innholdet, får tredjepartsleverandørene tilgang til IP-adressene til våre besøkende. For mer informasjon om dette, se avsnittet "Tredjepartsinnhold".

3. Bruken av informasjonskapsler på www.ht4u. Net

www.ht4u.net bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Før informasjonskapsler lagres, innhenter nettstedet den besøkendes samtykke og lagrer det i informasjonskapselen «cookie_consent_2018_05_28».

Vår forumprogramvare krever informasjonskapsler for brukeradministrasjon. Forumprogramvaren lagrer en økt-ID i "PHPSESSID"-informasjonskapselen, som slettes igjen på slutten av økten. Informasjon om påloggede brukere lagres i «SMFCookie11»-informasjonskapselen. Andre informasjonskapsler kontrollerer plassering og distribusjon av annonseplass.

På nettsiden til www.ht4u.net inkluderer også tredjepartsinnhold, inkludert videoer, reklame og publikumsmåling. Disse tredjepartene kan sette sine egne informasjonskapsler. For mer informasjon om dette, se avsnittet "Tredjepartsinnhold".

Du kan forhindre installasjon av informasjonskapsler ved å konfigurere nettleseren din. Vær oppmerksom på at uten informasjonskapsler vil du kanskje ikke kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet i full grad. Som regel påvirkes imidlertid bare komfortfunksjoner. Et alternativ er å slette informasjonskapslene på slutten av økten. Noen nettlesere kan automatisere denne prosessen.

4. Overføring og behandling av personopplysninger

Hvis på nettstedet www.ht4u.net tilbyr muligheten til å legge inn personlige eller forretningsdata (e-postadresser, navn, adresser), brukeren avslører disse dataene på en uttrykkelig frivillig basis. Bruk og betaling av alle tjenester som tilbys er - så langt det er teknisk mulig og rimelig - tillatt uten å oppgi slike data eller ved å oppgi anonyme data eller et pseudonym. Dette inkluderer også forumet vårt, som vi uttrykkelig anbefaler bruk av pseudonymer for.

Behandlingen av kontaktdataene som er publisert i avtrykket eller sammenlignbar informasjon som postadresser, telefon- og faksnummer og e-postadresser fra tredjeparter for å sende informasjon som ikke er uttrykkelig bedt om, er ikke tillatt. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt mot avsendere av såkalte spam-e-poster som bryter med dette forbudet.

Personlig informasjon sendt av besøkende eller forretningspartnere til www.ht4u.net vil kun bli behandlet internt og vil ikke bli videreformidlet til tredjeparter. En overføring er bare mulig dersom vedkommende uttrykkelig ber om det og oppgir et bestemt formål. Hvis vi mottar en juridisk forespørsel fra statlige myndigheter, vil vi selvfølgelig gi dem tilgang.

4a. Lagringsperioden for personopplysninger

Lagringsperioden for personopplysninger avhenger av de aktuelle bekymringene og juridiske kravene:

  • Forretnings e-post er underlagt en lovbestemt oppbevaringsperiode på seks til ti år, og vi vil slette dem tidligst etter ti år.
  • Generelle henvendelser lagres bare så lenge forespørselen fra den som søker kontakt krever.
  • Uønsket reklame og phishing-e-post slettes umiddelbart.
4b. Rett til informasjon for personopplysninger

Du har rett til informasjon om hvilke personlige data vi har lagret om deg. Vennligst henvend deg til:

finixio Ltd, 3 Lower Thames Str, St Magnus House, London, EC3R 6HE, Storbritannia Tlf.: +44 (0) 203 146 8423

Når det gjelder www.ht4u.net er vanligvis e-posttrafikk og brukerkontoer i forumet vårt. For å kunne gi deg informasjon trenger vi e-postadressen du brukte. Handler det om forumdata trenger vi også brukernavnet du har valgt. Før vi frigir personlig informasjon, må vi sikre at du faktisk har tilgang til e-postadressen som er oppgitt. Vennligst forstå at vi ikke kan gi noen informasjon basert på en IP-adresse og et tidsstempel alene.

4c. Rett til rettelse og sletting av personopplysninger

Du har rett til å få korrigert feil data. Du har også rett til å be om at dataene dine slettes. Hvis sletting ikke er mulig på grunn av lovkrav, har du rett til å begrense videre behandling av dataene dine.

5. Tredjepartsinnhold

Noe annonseplass på www.ht4u.net er levert av tredjeparter som Mairdumont Netletix, Google AdSense og plista. Noen ganger inkluderer vi videoinnhold som vi får fra tredjeparter som YouTube av tekniske og juridiske årsaker.

5a. Google, Google AdSense og YouTube

Våre besøkende kan se innholdet på www.ht4uSøk i .net ved hjelp av Google. Google-søket bruker informasjonskapsler og viser reklame i tillegg til søkeresultatene. Vi fyller gratis annonseplass med annonser fra Googles AdSense-annonseringsnettverk. Som en del av disse annonseplasseringene bruker Google AdSense også informasjonskapsler. Vi bruker av og til innebygd videoinnhold i våre artikler og nyheter som vi ikke kan lagre lokalt av tekniske og opphavsrettslige årsaker. Dette videoinnholdet lastes fra YouTube, hvorved YouTube registrerer denne tilgangen og kan også sette informasjonskapsler.

Mer informasjon om innhold og tjenester fra Google, Google AdSense og YouTube:

5b. Facebook og Twitter

www.ht4u.net driver såkalte fansider på de sosiale plattformene Facebook og Twitter. Disse fansidene er lenket via vanlige lenker, slik at data kun flyter til Facebook eller Twitter når du klikker på disse lenkene. Når du vanligvis ringer opp www.ht4u.net, ingen data overføres til Facebook eller Twitter. Mer informasjon finner du på følgende lenker:

6. Kompetent tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage til den ansvarlige tilsynsmyndigheten om dette nettstedet. Vennligst adresser klagene dine til Statlig representant for databeskyttelse og informasjonsfrihet i Saarland.

7. Gjeldende versjon av denne personvernerklæringen

Personvernerklæringen til www.ht4u.net blir kontinuerlig revidert og forbedret. Dette er nødvendig for å foreta justeringer for tekniske og funksjonelle endringer og for å møte kravene til den endrede rettstilstanden.

Om David Maul

David Maul er en kvalifisert forretnings-IT-spesialist med lidenskap for maskinvare