Firma

Kim jest HT4U?

Hard Tecs 4U stawia codziennie Aktualności nowe produkty ze świata IT i przekazują ważne informacje Podstawowa wiedza zrozumieć połączenia. Krytyczne testy i profesjonalne analizy gwarantują przegląd stale rosnącej oferty sprzętu komputerowego od prawie dekady.

Wyrafinowane procedury testowe i wysokiej jakości urządzenia pomiarowe oraz kompetentny zespół redakcyjny pozwalają na obiektywne spojrzenie na najnowszą technologię. W HT4U.net nie ma wielu nagród za produkty, ale tak naprawdę tylko wtedy, gdy są one rzeczywiście uzasadnione.

Hard Tecs 4U sprawdza, co kolorowy marketing obiecuje użytkownikowi!

Spojrzenie na Zapotrzebowanie na energię, Lautstärke i Jakość formy obok czystego Pomiar wydajności uwaga we wszystkich testach. Szczegółowe informacje ogólne dotyczące technologii i funkcjonalności produktów zapewniają niezbędną wiedzę. HT4U.net zawsze zwraca uwagę na neutralne podejście z punktu widzenia czytelnika, aby móc ciągle odpowiadać na najważniejsze pytanie: który procesor, która karta graficzna czy np. Która płyta główna jest naprawdę najlepsza?

Adres redakcji

Adres redakcji / wydawca: Redaktor naczelny:
Finixio Ltd.
Miejsce Ferdynanda 2
NW1 8EE
Wielka Brytania
[email chroniony]
Adama Grunwerga (ViSdP)
[Logo IVW]

HT4U.net jest partnerem Planeta technologii i podlega jako część ogólnej oferty Egzamin przez IVW.

Redakcja

Technologia - sprzęt

[ls] - Leander Storm Niemcy

Technologia - oprogramowanie

Pracownicy niezależni

[Środek] - Michael Doering Niemcy

Personel zewnętrzny

[zimnica] - Daniela Bolla
(Redagowanie)
Niemcy

Informacje prawne

1. Treść oferty online

Hard Tecs 4U nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Hard Tecs 4U, które odnoszą się do szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych użyciem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub przez użycie nieprawidłowych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że można wykazać, że autor działał umyślnie lub rażąco zaniedbanie istnieje.

Modyfikowanie sprzętu lub sprzętu operacyjnego poza specyfikacjami producenta powoduje unieważnienie gwarancji i może spowodować uszkodzenie sprzętu. Hard Tecs 4U wyraźnie zaznacza, że ​​takie zmiany są przeprowadzane na własne ryzyko. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność za szkody lub szkody następcze wynikające z korzystania z ksiąg gości, forów dyskusyjnych, katalogów z linkami, list mailingowych i informacji zawartych we wszystkich innych formach baz danych na Hard Tecs 4U. Generalnie nie przyjmuje się odpowiedzialności za szkody wynikające z realizacji propozycji przedłużenia. Podczas konwersji systemów obowiązują odpowiednie przepisy.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące. Hard Tecs 4U wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania lub usuwania części witryny lub całej oferty, a także do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.

2. Verweise und Linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich („hiperłącza”), które są poza zakresem odpowiedzialności Hard Tecs 4U, odpowiedzialność powstałaby tylko w przypadku, gdy autor jest świadomy ich treści i jest to dla niego technicznie możliwe rozsądne byłoby zapobieżenie ich wykorzystaniu w przypadku nielegalnych treści. Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w momencie umieszczania linku na połączonej stronie nie było rozpoznawalnych treści niezgodnych z prawem. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, zawartość lub autorstwo powiązanych stron. Dlatego Hard Tecs 4U niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych / połączonych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej firmy, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych, do których możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, aw szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych w ten sposób informacji, wyłączną odpowiedzialność ponosi dostawca strony, do której odesłano, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Urheber-und Kennzeichenrecht

Hard Tecs 4U stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty samodzielnie stworzone lub wykorzystywać bez licencji grafikę, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty wrócić na powrót. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Wniosek, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, nie powinien być wyciągany tylko dlatego, że zostały wymienione! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez pracowników Hard Tecs 4U należą wyłącznie do autora treści. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, plików audio, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Zgłoszenia

Przekazując rękopisy i obrazy firmie Hard Tecs 4U, autor przyznaje wydawcy wyłączne prawo do publikacji. Wszystkie publikacje w Hard Tecs 4U są tworzone bez uwzględnienia ochrony patentowej. Przesłane manuskrypty i obrazy nie mogą zawierać praw osób trzecich. Jeśli są one również oferowane w innym miejscu do publikacji lub użytku komercyjnego, należy to zaznaczyć. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za niezamówione rękopisy, sprzęt i oprogramowanie.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej Hard Tecs 4U. Jeśli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu są nieskuteczne, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

O Davidzie Maulu

David Maul jest wykwalifikowanym informatykiem biznesowym z pasją do sprzętu