Dlaczego bezpieczeństwo IT jest tak ważne

Firmy, organizacje i korporacje, które komunikują się w jakikolwiek sposób przez Internet, przechowują dane lub informacje lub przekazują je stronom trzecim, muszą zapewnić bezpieczeństwo swojego IT. Ataki cyberprzestępcze nabierają coraz większej skali i mają coraz bardziej niszczycielskie konsekwencje. Każdego dnia ryzyko wzrasta, nawet ofiary… Cyber ​​atak zostać. Ale jakie są prawdziwe niebezpieczeństwa cyberataków? Jakie obszary może chronić bezpieczeństwo IT? Jakie metody i taktyki stosują hakerzy?

Co w ogóle oznacza „bezpieczeństwo IT”?

bezpieczeństwo IT to przede wszystkim ochrona informacji oraz ochrona przetwarzania informacji. Bezpieczeństwo informacji powinno zapobiegać manipulowaniu danymi lub systemami przez osoby nieuprawnione. Systemy socjotechniczne występujące w firmach i organizacjach – systemy złożone z ludzi i technologii – są celem wielu napastników i wymagają ochrony przed zagrożeniami i wynikającymi z nich możliwymi szkodami. Informacje i dane są tak samo zagrożone jak centra danych czy usługi w chmurze.

Cele bezpieczeństwa IT

Wartość, jaką mają informacje dla instytucji, organizacji i osób prywatnych, ogromnie wzrosła w ostatnich latach. Dlatego bardzo ważna jest ochrona informacji. bezpieczeństwo informacji ma trzy bardzo konkretne cele ochrony: poufność, integralność, dostępność. Inne cele to: autentyczność, rzetelność, odpowiedzialność.

cel środków bezpieczeństwa Co to znaczy?
poufność – Dostęp do informacji mają tylko osoby upoważnione

– Zdefiniuj ochronę dostępu

– Przypisz prawa dostępu

– szyfrowany transport danych

integralność – Treść i dane są nie tylko poprawne, ale i kompletne

– Systemy działają poprawnie zgodnie z ich przeznaczeniem

– w trakcie przenoszenia lub przetwarzania danych nie mogą wystąpić żadne zmiany, usunięcia lub zastąpienia

Verfügbarkeit – Płynne przetwarzanie danych w ramach jednego systemu

– Dane są zawsze poprawnie dostępne

– Przełączanie awaryjne

– Testy warunków skrajnych dostarczają informacji o aktualnym systemie

– Operacje biznesowe są w każdym przypadku utrzymywane

 

obszary bezpieczeństwa IT

W bezpieczeństwie IT istnieje kilka ważnych podobszarów. Bezpieczeństwo punktów końcowych odnosi się do urządzeń końcowych, takich jak komputery PC, tablety, smartfony i notebooki, a także ich aplikacji i systemów operacyjnych. Chodzi o ochronę wszystkiego w sieci firmowej.

Gdy tylko informacja opuści własną sieć firmy za pośrednictwem Internetu, bezpieczeństwo IT nabiera innego znaczenia. Ogromnie wzrasta ryzyko ataku hakerskiego. Od tego momentu użytkownicy i ich dane muszą być chronione. Ponieważ każdy użytkownik poruszający się po Internecie pozostawia tam ślady swojej cyfrowej tożsamości.

Użytkownicy mogą również stanowić ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy. Ryzyko występuje w postaci aplikacji na prywatnych smartfonach, a także w postaci aktualizacji na notebookach. Na przykład wielu użytkowników w firmach używa swoich prywatnych kont e-mail do wysyłania zbyt dużych wiadomości e-mail, których nie można wysłać za pośrednictwem firmowego serwera. Tutaj dział IT ma obowiązek podnosić świadomość użytkowników w zakresie bezpieczeństwa IT.

Skutki cyberataku na informacje

Jeśli jeden z trzech wymienionych obszarów zostanie dotknięty cyberatakiem, może to mieć poważne konsekwencje. Hakerzy uzyskują dostęp do informacji poufnych, takich jak informacje wewnętrzne, tajemnice handlowe i dane osobowe. Konsekwencje mogą obejmować szpiegostwo przemysłowe, nadużycie karty kredytowej lub kradzież tożsamości. Brakujące lub zmanipulowane dane mogą prowadzić do przestojów w produkcji, co kosztuje firmy dużo pieniędzy. Staje się to również kosztowne, gdy zautomatyzowane maszyny nie działają już tak, jak powinny.

Jakich metod ataku używają hakerzy?

Cyberprzestępczość nieustannie się zmienia. Przestępcy nieustannie rozwijają swoje metody i znajdują luki w zabezpieczeniach, przez które mogą przeniknąć do sieci korporacyjnych. Haker musi tylko znaleźć pojedynczą lukę, aby spowodować poważne szkody i znacząco zakłócić działalność firmy. Z drugiej strony firmy muszą chronić się ze wszystkich stron, ponieważ nigdy nie wiedzą, jakie przecieki znajdą napastnicy.

APT są Zaawansowane trwałe zagrożenia, czyli „zaawansowane, uporczywe zagrożenie”. Hakerom bardzo trudno jest przeniknąć do systemu. Najpierw infiltrują komputer, szpiegują wewnętrzne procesy, a następnie sabotują sieć.

Złośliwe oprogramowanie może być dowolną formą złośliwego oprogramowania. Powodują duże szkody w systemie, na przykład trojany, wirusy, robaki i oprogramowanie ransomware. W ostatnich latach takie złośliwe oprogramowanie wielokrotnie wykazywało, że jest w stanie zamknąć firmę, a nawet doprowadzić ją do bankructwa.

W przypadku ataków phishingowych atakujący otrzymują poufne dane od firmy.

Distributed Denial of Service – DdoS – oznacza ataki przeprowadzane przez boty. Ataki DDoS bombardują serwer żądaniami, dopóki nie zostanie on przeciążony, a niektóre usługi przestaną działać.

Czym jest infrastruktura krytyczna?

Firmy, instytucje i organizacje, które są bardzo ważne dla ważnych funkcji społecznych, nazywane są infrastrukturą krytyczną, taką jak dostawcy wody i energii, szpitale, firmy finansowe i logistyczne.

Zakłócenia w działalności mają ogromny wpływ na całe społeczeństwo, a nie tylko na jednostki czy firmy.

Konkluzja

Duża liczba poważnych cyberataków pokazuje, że bezpieczeństwo IT jest w dzisiejszych czasach bardzo ważnym tematem. Cyberprzestępcy mogą mieć duży wpływ na procesy polityczne i gospodarcze w kraju. Jeśli dojdzie do naruszenia w jednym z trzech ważnych obszarów dostępności, poufności lub integralności, konsekwencje dla firmy mogą być katastrofalne. Dlatego tak ważne jest, aby każda firma, każda organizacja podjęła odpowiednie środki ochronne.

Rysunek 1: Pixabay © artysta cyfrowy (domena publiczna CC0)

Rysunek 2: Pixabay © pexels (domena publiczna CC0)

Rysunek 3: Pixabay © w sposób cyfrowy (domena publiczna CC0)

O Davidzie Maulu

David Maul jest wykwalifikowanym informatykiem biznesowym z pasją do sprzętu

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone * oznakowane