Intel Core i7 980X -Unleashing the beast?

Prozessoren | HT4U.net | Seite 21

Benchmarks: Spiele (Stalker Clear Sky)
Stalker Clear Sky (Day Flyby – Ultra DX10)
800 x 600
Intel Ci7 980X
104,0
Intel Ci7 975
102,0
Intel Ci7 920
89,0
Intel C2D E8600
84,0
Intel C2Q 9650
83,0
AMD Phenom II X4 965
82,0
Intel Ci7 870
80,0
Intel Ci5 661
77,0
Intel Ci5 750
76,0
Intel C2Q 9400
72,0
AMD Phenom II X3 720
71,0
AMD Phenom II X2 550
71,0
Intel C2D E7400
69,0
AMD Phenom II X4 810
66,0
Intel PDC E6300
66,0
Intel C2Q Q8200
63,0
AMD Athlon II X2 250
63,0
AMD Athlon II X4 630
63,0
AMD Athlon II X2 240e
59,0
Intel PDC E5300
53,0
Frames per Second (FPS)


Stalker Clear Sky (Rain Flyby – Ultra DX10)
800 x 600
Intel Ci7 980X
162,0
Intel Ci7 975
150,0
Intel Ci7 920
127,0
Intel C2D E8600
117,0
AMD Phenom II X4 965
117,0
Intel C2Q 9650
110,0
Intel Ci5 661
109,0
Intel Ci7 870
103,0
Intel Ci5 750
101,0
AMD Phenom II X2 550
99,0
Intel C2Q 9400
94,0
Intel PDC E6300
88,0
AMD Phenom II X4 810
86,0
AMD Athlon II X2 250
85,0
Intel C2D E7400
85,0
AMD Athlon II X4 630
85,0
AMD Athlon II X2 240e
81,0
Intel C2Q Q8200
80,0
AMD Phenom II X3 720
71,0
Intel PDC E5300
68,0
Frames per Second (FPS)