Integritetspolicy

Personuppgifter behandlas också när du använder denna webbplats. Säkerheten för dina uppgifter är mycket viktig för oss, varför vi i denna dataskyddsdeklaration öppet dokumenterar vilka uppgifter vi samlar in och för vilket syfte de används.

1. Definitioner av termer

För en bättre förståelse börjar vi med en förklaring av några tekniska termer:

  • IP-adresser: IP-adresser används för att identifiera enheter på Internet unikt. När du upprättar en anslutning tilldelar din telekommunikationsleverantör din router en IP-adress så att den kan kommunicera med andra Internet-enheter. IP-adressen tilldelas vanligtvis dynamiskt, så att den endast kan tilldelas en telefonanslutning eller router av den ansvariga telekommunikationsleverantören.
  • Cookies: Cookies är små datapaket som en webbplats lagrar i besökarens webbläsare. Cookies används för att identifiera återvändande användare, för att göra webbplatsen enklare att använda och för att spara individuella justeringar. Moderna webbläsare erbjuder möjligheten att begränsa eller förhindra att cookies ställs in eller ta bort cookies i slutet av sessionen.
  • Tredjepartsleverantörer: Tredjepartsleverantörer är företag vars produkter eller tjänster används på en webbplats för att implementera specialfunktioner. Till exempel kan en tredjepartsleverantör skapa oberoende åtkomststatistik för att dokumentera räckvidden för en webbplats. Ytterligare exempel är integrationen av en sökfunktion och leverans av reklaminnehåll. Beroende på vilken typ av integrering av detta innehåll har tredjepartsleverantören tillgång till en del av besökardata.
2. Behandling av IP-adresser

Om du besöker www.ht4u.net, webbläsaren överför IP-adressen för din router eller modem till vår webbserver. Vår webbserver sammanställer sedan den efterfrågade informationen och skickar den till din IP-adress. Tillgång till vår webbplats skulle inte vara möjlig utan kunskap om IP-adressen.

Programvaran på vår webbserver skapar så kallade loggfiler som loggar åtkomst och händelser. Dessa filer används för felsökning och riskförebyggande och registrerar också våra besökares IP-adresser. Det är en kortvarig lagring eftersom loggfilerna vanligtvis skrivs över inom 24 timmar.

Vårt forum på www.ht4u.net/forum/ samlar in användarnas IP-adresser och lagrar dem permanent om användarna skriver ett inlägg, redigerar ett inlägg eller gör ändringar i sitt användarkonto. Denna åtgärd tjänar säkerheten för våra användare och vår plattform, förhindrande av oönskad reklam (spam) och lagföring av lagöverträdelser. Inloggade användare kan bara se sin egen IP-adress, medan våra moderatorer och administratörer har tillgång till alla användares IP-adresser.

Vår webbplats innehåller inbäddat innehåll från tredjepartsleverantörer, såsom statistiktjänster, videor eller reklam. När de kommer åt detta innehåll får tredjepartsleverantörerna tillgång till våra besökares IP-adresser. För mer information om detta, se avsnittet "Tredje parts innehåll".

3. Användningen av cookies på www.ht4u. Net

www.ht4u.net använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Innan cookies lagras inhämtar webbplatsen besökarens samtycke och lagrar det i cookie “cookie_consent_2018_05_28”.

Vår forummjukvara kräver cookies för användaradministration. Forummjukvaran lagrar ett sessions-ID i "PHPSESSID"-cookien, som raderas igen i slutet av sessionen. Information om inloggade användare lagras i "SMFCookie11"-cookien. Andra cookies styr placeringen och distributionen av annonsutrymme.

På webbplatsen för www.ht4u.net inkluderar även innehåll från tredje part, inklusive videor, reklam och publikmätning. Dessa tredje parter kan ställa in sina egna cookies. För mer information om detta, se avsnittet "Tredje parts innehåll".

Du kan förhindra installation av kakor genom att konfigurera din webbläsare. Observera att utan cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Som regel påverkas dock bara bekvämlighetsfunktioner. Ett alternativ är att ta bort kakorna i slutet av sessionen. Vissa webbläsare kan automatisera denna process.

4. Överföring och behandling av personuppgifter

Om på webbplatsen www.ht4u.net erbjuder möjligheten att ange personlig eller affärsinformation (e-postadresser, namn, adresser), användaren avslöjar dessa uppgifter på en uttrycklig frivillig basis. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds är - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - tillåtet utan att tillhandahålla sådana uppgifter eller genom att tillhandahålla anonymiserade uppgifter eller en pseudonym. Detta inkluderar även vårt forum, för vars användning vi uttryckligen rekommenderar användning av pseudonymer.

Bearbetning av de kontaktuppgifter som publiceras i avtrycket eller jämförbar information såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser från tredje part i syfte att skicka information som inte uttryckligen begärts är inte tillåten. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden i strid med detta förbud.

Personuppgifter som lämnats av besökare eller affärspartners till www.ht4u.net behandlas endast internt och skickas inte vidare till tredje part. En överlåtelse är endast möjlig om vederbörande uttryckligen begär detta och anger ett specifikt syfte. Om vi ​​får en laglig begäran från statliga myndigheter kommer vi givetvis att ge dem tillgång.

4a. Lagringsperioden för personuppgifter

Lagringsperioden för personuppgifter beror på respektive oro och juridiska krav:

  • Företags e-postmeddelanden omfattas av en lagstadgad lagringsperiod på sex till tio år och kommer att raderas av oss tidigast efter tio år.
  • Allmänna förfrågningar lagras endast så länge begäran från den som söker kontakt kräver.
  • Oönskad e-post och phishing-e-post tas bort omedelbart.
4b. Rätt till information för personuppgifter

Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Vänligen rikta dina frågor till:

finixio Ltd, 3 Lower Thames Str, St Magnus House, London, EC3R 6HE, Storbritannien Tel.: +44 (0) 203 146 8423

När det gäller www.ht4u.net är vanligtvis e-posttrafik och användarkonton i vårt forum. För att kunna ge dig information behöver vi den e-postadress du använt. När det kommer till forumdata behöver vi även det användarnamn du har valt. Innan vi släpper någon personligt identifierbar information måste vi säkerställa att du faktiskt har tillgång till den angivna e-postadressen. Vänligen förstå att vi inte kan tillhandahålla någon information enbart baserat på en IP-adress och en tidsstämpel.

4c. Rätt till rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas. Om det inte går att radera på grund av lagkrav har du rätt att begränsa vidare behandling av dina uppgifter.

5. Innehåll från tredje part

Viss annonsplats på www.ht4u.net tillhandahålls av tredje part som Mairdumont Netletix, Google AdSense och plista. Ibland bäddar vi in ​​videoinnehåll som vi får från tredjepartsleverantörer som YouTube av tekniska och juridiska skäl.

5a. Google, Google AdSense och YouTube

Våra besökare kan se innehållet på www.ht4uSök .net med Google. Google-sökningen använder cookies och visar reklam utöver sökresultaten. Vi fyller ledigt annonsutrymme med annonser från Googles AdSense-annonsnätverk. Google AdSense använder också cookies som en del av dessa annonsplaceringar. Vi använder ibland inbäddat videoinnehåll i våra artiklar och nyheter som vi inte kan lagra lokalt av tekniska och upphovsrättsliga skäl. Detta videoinnehåll laddas från YouTube, varvid YouTube registrerar denna åtkomst och kan även sätta cookies.

Mer information om innehåll och tjänster från Google, Google AdSense och YouTube:

5b. Facebook och Twitter

www.ht4u.net driver så kallade fansidor på de sociala plattformarna Facebook och Twitter. Dessa fansidor är kopplade via vanliga länkar, så att data inte strömmar till Facebook eller Twitter förrän du klickar på dessa länkar. När du normalt besöker www.ht4u.net, ingen data överförs till Facebook eller Twitter. För mer information, se följande länkar:

6. Behörig tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten om denna webbplats. Vänligen rikta dina klagomål till Statlig representant för dataskydd och informationsfrihet i Saarland.

7. Aktuell version av denna dataskyddsdeklaration

Sekretesspolicyn för www.ht4u.net revideras och förbättras ständigt. Detta är nödvändigt för att göra justeringar för tekniska och funktionella förändringar och för att möta kraven i den förändrade rättssituationen.

Om David Maul

David Maul har en examen i affärsinformationsteknik med en passion för hårdvara