Integritetspolicy

Personuppgifter behandlas också när du använder denna webbplats. Säkerheten för dina uppgifter är mycket viktig för oss, varför vi i denna dataskyddsdeklaration öppet dokumenterar vilka uppgifter vi samlar in och för vilket syfte de används.

1. Definitioner av termer

För en bättre förståelse börjar vi med en förklaring av några tekniska termer:

  • IP-adresser: IP-adresser används för att identifiera enheter på Internet unikt. När du upprättar en anslutning tilldelar din telekommunikationsleverantör din router en IP-adress så att den kan kommunicera med andra Internet-enheter. IP-adressen tilldelas vanligtvis dynamiskt, så att den endast kan tilldelas en telefonanslutning eller router av den ansvariga telekommunikationsleverantören.
  • Cookies: Cookies är små datapaket som en webbplats lagrar i besökarens webbläsare. Cookies används för att identifiera återvändande användare, för att göra webbplatsen enklare att använda och för att spara individuella justeringar. Moderna webbläsare erbjuder möjligheten att begränsa eller förhindra att cookies ställs in eller ta bort cookies i slutet av sessionen.
  • Tredjepartsleverantörer: Tredjepartsleverantörer är företag vars produkter eller tjänster används på en webbplats för att implementera specialfunktioner. Till exempel kan en tredjepartsleverantör skapa oberoende åtkomststatistik för att dokumentera räckvidden för en webbplats. Ytterligare exempel är integrationen av en sökfunktion och leverans av reklaminnehåll. Beroende på vilken typ av integrering av detta innehåll har tredjepartsleverantören tillgång till en del av besökardata.
2. Behandling av IP-adresser

När du öppnar www.ht4u.net via din webbläsare överför webbläsaren din router eller modems IP-adress till vår webbserver. Vår webbserver sammanställer sedan nödvändiga data och skickar dem till din IP-adress. Åtkomst till vår webbplats är inte möjlig utan kännedom om IP-adressen.

Programvaran på vår webbserver skapar så kallade loggfiler som loggar åtkomst och händelser. Dessa filer används för felsökning och riskförebyggande och registrerar också våra besökares IP-adresser. Det är en kortvarig lagring eftersom loggfilerna vanligtvis skrivs över inom 24 timmar.

Vårt forum på www.ht4u.net/forum/ registrerar användarnas IP-adresser och sparar dem permanent, förutsatt att användarna skriver ett inlägg, redigerar ett inlägg eller gör ändringar i sitt användarkonto. Denna åtgärd tjänar säkerheten för våra användare och vår plattform, försvaret mot oönskad reklam (skräppost) och lagföring av juridiska överträdelser. Registrerade användare kan bara se sin egen IP-adress, medan våra moderatorer och administratörer har tillgång till alla användares IP-adresser.

Vår webbplats innehåller inbäddat innehåll från tredjepartsleverantörer, såsom statistiska tjänster, videor eller reklam. När innehållet nås får tredjepartsleverantörerna tillgång till IP-adresserna för våra besökare. Du hittar mer information om detta i avsnittet "Tredjepartsinnehåll".

3. Användningen av cookies på www.ht4u.net

www.ht4u.net använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Innan cookies sparas får webbplatsen besökarens samtycke och sparar det i cookien "cookie_consent_2018_05_28".

Vår forumprogramvara kräver cookies för användarhantering. Forumprogramvaran lagrar ett session-ID i cookien “PHPSESSID”, som raderas i slutet av sessionen. Information om registrerade användare lagras i kakan "SMFCookie11". Andra kakor kontrollerar placeringen och distributionen av annonsutrymmet.

Webbplatsen på www.ht4u.net innehåller också innehåll från tredjepartsleverantörer, inklusive videor, reklam och intervallmätning. Dessa tredjepartsleverantörer kan ställa in sina egna cookies. Du hittar mer information om detta i avsnittet "Tredjepartsinnehåll".

Du kan förhindra installation av kakor genom att konfigurera din webbläsare. Observera att utan cookies kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats till fullo. Som regel påverkas dock bara bekvämlighetsfunktioner. Ett alternativ är att ta bort kakorna i slutet av sessionen. Vissa webbläsare kan automatisera denna process.

4. Överföring och behandling av personuppgifter

Om det finns möjlighet att ange personuppgifter eller företagsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) på webbplatsen www.ht4u.net, sker inmatningen av dessa uppgifter frivilligt. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds är tillåtet - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - utan specifikation av sådan information eller under specifikation av anonymiserad data eller en pseudonym. Detta inkluderar också vårt forum, för vars användning vi uttryckligen rekommenderar användning av pseudonymer.

Bearbetning av de kontaktuppgifter som publiceras i avtrycket eller jämförbar information såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser från tredje part i syfte att skicka information som inte uttryckligen begärts är inte tillåten. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden i strid med detta förbud.

Personuppgifter som överförs till www.ht4u.net av besökare eller affärspartners behandlas uteslutande internt och överförs inte till tredje part. En överföring är endast möjlig om den berörda personen uttryckligen begär det och specificerar ett specifikt syfte. Om vi ​​får en juridiskt överensstämmande begäran från myndigheter kommer vi naturligtvis att ge dig tillgång.

4a. Lagringsperioden för personuppgifter

Lagringsperioden för personuppgifter beror på respektive oro och juridiska krav:

  • Företags e-postmeddelanden omfattas av en lagstadgad lagringsperiod på sex till tio år och kommer att raderas av oss tidigast efter tio år.
  • Allmänna förfrågningar lagras endast så länge begäran från den som söker kontakt kräver.
  • Oönskad e-post och phishing-e-post tas bort omedelbart.
4b. Rätt till information för personuppgifter

Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi har lagrat om dig. Vänligen rikta dina frågor till:

finixio Ltd, 3 Lower Thames Str, St Magnus House, London, EC3R 6HE, Storbritannien Tel.: +44 (0) 203 146 8423

När det gäller www.ht4u.net handlar det vanligtvis om e-posttrafik och användarkonton i vårt forum. För att kunna förse dig med information behöver vi den e-postadress du använde. När det gäller forumdata behöver vi också det användarnamn du har valt. Innan vi släpper ut personuppgifter måste vi se till att du faktiskt har tillgång till den nämnda e-postadressen. Förstå att vi inte kan tillhandahålla information baserad på en IP-adress och en tidsstämpel ensam.

4c. Rätt till rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att korrigera felaktiga uppgifter. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas. Om det inte går att radera på grund av lagkrav har du rätt att begränsa vidare behandling av dina uppgifter.

5. Innehåll från tredje part

Vissa reklamplatser på www.ht4u.net tillhandahålls av tredjepartsleverantörer som Mairdumont Netletix, Google AdSense och plista. Ibland inkluderar vi videoinnehåll som vi får från tredjepartsleverantörer som YouTube av tekniska och juridiska skäl.

5a. Google, Google AdSense och YouTube

Våra besökare kan söka i innehållet på www.ht4u.net med hjälp av Google. Google-sökningen använder cookies för detta och visar reklam utöver sökresultaten. Vi tillhandahåller gratis annonsutrymme med annonser från Googles AdSense-annonsnätverk. Google AdSense använder också cookies som en del av dessa annonser. Ibland använder vi inbäddat videoinnehåll i våra artiklar och nyheter som vi inte kan lagra lokalt av tekniska skäl och upphovsrätt. Detta videoinnehåll laddas av YouTube, varigenom YouTube registrerar denna åtkomst och kan också ställa in cookies.

Mer information om innehåll och tjänster från Google, Google AdSense och YouTube:

5b. Facebook och Twitter

www.ht4u.net driver så kallade fan-sidor på de sociala plattformarna Facebook och Twitter. Dessa fan-sidor är länkade via vanliga länkar, så att data bara kommer till Facebook eller Twitter när du klickar på dessa länkar. När du besöker www.ht4u.net normalt överförs inga data till Facebook eller Twitter. Mer information finns på följande länkar:

6. Behörig tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till den behöriga tillsynsmyndigheten om denna webbplats. Vänligen rikta dina klagomål till Statlig representant för dataskydd och informationsfrihet i Saarland.

7. Aktuell version av denna dataskyddsdeklaration

Dataskyddsdeklarationen på www.ht4u.net revideras och förbättras kontinuerligt. Detta är nödvändigt för att göra justeringar för tekniska och funktionella förändringar och för att uppfylla kraven i den förändrade rättsliga situationen.

Om David Maul

David Maul har en examen i affärsinformationsteknik med en passion för hårdvara