Vad kan Avira Registry Cleaner - testrapport och erfarenheter

Om en användare har avinstallerat ett program bör han se till att alla poster har tagits bort från registret. Eftersom denna datarester förr eller senare kommer att ha en negativ inverkan på datorns prestanda: Enheten blir långsammare och irriterande fel kan uppstå.

Men dessa poster kan enkelt tas bort med program som Avira Registry Cleaner. I det första steget söker programvaran i registerdatabasen. Om den hittar oönskade rester av data indikerar programvaran detta och raderar dem helt automatiskt.

Dessa är en av de viktigaste funktionerna för en registerrensare i en överblick

 • Programvaran tar bort registerdata från datorn som inte längre behövs.
 • Felaktiga poster som fortfarande behövs repareras.
 • En registerrensare ser till att det finns mer lagringsutrymme på datorn.
 • Programmet ser till att datorn fungerar mycket snabbare.

innehåll

  Varför datorkraften minskar

  Det här problemet påverkar alla användare som äger en dator eller en bärbar dator: Med tiden minskar prestandan kontinuerligt och datorn tar längre och längre tidför att klara arbetsstegen. Och starttiden är också längre, vilket inte minst beror på att många program startas när systemet startas. Dessa körs sedan kontinuerligt i bakgrunden.

  Dessutom ställer programmen vanligtvis in tillfälliga uppgifter på datorn så att skräpet sväller stadigt. För senast när ett program avinstalleras är dessa filer helt överflödiga. Om en användare raderar ett program raderas inte data helt - och återstående data upptar värdefullt minne på datorn. Sådana felaktiga eller överflödiga poster sparas i datorns register.

   

  Vad är registret?

  På sätt och vis tillhandahåller registret hjärnan på Windows-datorer Eftersom alla processer som en användare utför på datorn registreras och sparas också här. Inställningarna sparas också, till exempel skärminställningar och programinställningar.

  Som ett resultat ackumuleras en stor mängd data i registret över tiden, vilket långsamt men säkert fylls så mycket att systemprocesserna går märkbart långsammare. Resultatet: datorns prestanda försämras.

   

  Avira Registry Cleaner rensar registret och gör datorn snabbare

  En bra en Programvara för registerrensare hur Avira Registry Cleaner kan hjälpa till att lösa detta problem. Eftersom eventuellt dataskräp effektivt tas bort från datorn av programmet. Men det finns andra skäl till varför datorns prestanda är dålig. Dessa inkluderar:

  • Hårddiskutrymmet är för litet.
  • Huvudminnet är permanent fullt.
  • Processorn, dvs processorn, är permanent upptagen.

  Användaren kan ta reda på hur det går med processorn och huvudminnet via Aktivitetshanteraren. Här lär han sig hur tungt dessa två hårdvarukomponenter används. Användaren kan ta reda på hur mycket minne som fortfarande finns tillgängligt via Windows Explorer på sin dator.

  Om för många program körs i bakgrunden kommer detta att försämra prestandan och även förkorta batteritiden för mobila enheter. Dessutom kör många program i onödan i bakgrunden. En pålitlig registerrensare rensar inte bara registret, men erbjuder också andra funktioner. Till exempel kan användaren använda dem för att optimera autostartprogrammen.

   

  Vad används Avira Registry Cleaner till?

  Ju fler program en användare installerar, desto fler poster samlas i registret som finns kvar på datorn när de avinstalleras. De olika antivirusprogrammen från Avira är inget undantag. Om du vill skydda din dator på ett tillförlitligt och omfattande sätt kan du använda program som Avira Free Antivirus eller Avira AV Pro. Ju större antal installerade och avinstallerade program, desto mer påverkar detta datorns prestanda. Antivirusprogram är inget undantag. Men Avira tar ett avgörande steg här och erbjuder kunden, även om programvaran avinstalleras, möjligheten att helt befria datorn från rester av programmet. Avira Registry Cleaner gör inget annat jobb. Data tas bort med Avira Registry Cleaner, men rester från andra program finns kvar. Om en användare tar bort återstående data med en renare som Avira Systems Speedup, leder detta till en märkbar förbättring av datorns prestanda och betydligt bättre prestanda.

  Det finns också kostnadsfria lösningar som kan laddas ner från Internet, men högkvalitativa program erbjuder dem vanligtvis bättre resultat och fler funktioner. Förvärvet av högkvalitativa program är dock förknippat med kostnader som ligger i det lägre dubbelsiffriga intervallet.

  Avira System Speedup erbjuder en mängd olika alternativ:

  • rengöring av registret,
  • rengöring av webbläsaren,
  • en dataförstörare,
  • en genvägsrengöring,
  • en optimering av autostart,
  • en processansvarig,
  • en defragmenteringsfunktion och
  • oberoende underhåll.

  Instruktioner för dessa funktioner kan enkelt hittas på Internet i värsta fall.

   

  Avira System Speedup: Dessa ytterligare funktioner är imponerande

  Förutom de nämnda funktionerna erbjuder Avira Systems Speedup två andra funktioner som användarna särskilt värdesätter utöver optimal rengöring av registret:

  1. Så i denna programvara är en Batterioptimering integrerad, med hjälp av vilken batteritiden för mobila enheter kan förbättras.
  2. Och också Systemåterställningspunkthantering är extremt praktiskt. För med det kan datorns system enkelt återställas.

   

  Vad du ska leta efter när du köper

  Innan användaren blindt köper program för rengöring av register bör han först ta reda på de olika programmen. Eftersom inte alla tillverkare erbjuder sina program för alla vanliga operativsystem, som Avira gör med sina rengöringsmedel Avira Systems Speedup och Avira Systems Speedup pro för Windows och Avira Systems Speedup Mac för Apple-datorer kraft. Vid behov, a Renare app för Android eller andra mobila enheter kommer att vara användbara.

  Också Licensvillkor bör undersökas noggrant av användaren, eftersom det kan göra skillnad om han bara behöver programmet för en dator eller för flera datorer. Och när det gäller livslängd finns det stora skillnader från tillverkare till tillverkare. Vissa program kan användas på obestämd tid, medan livslängden för andra program är begränsad till cirka ett år och användaren måste förnya sin licens.

   

  Vad du ska se upp för när du använder den

  Registry Cleaner-program har vanligtvis olika verktyg så att programmen kan göra mer än bara att rengöra hårddisken. Snarare bör dessa verktyg hjälpa till att optimera själva datorn, till exempel genom Autostart-program avaktiverade vilket förkortar starttiden.

  Användarna bör dock bara använda dessa verktyg om de verkligen förstår hur de fungerar.

   

  Vilka funktioner är vettiga?

  Dessa ytterligare funktioner är inte meningsfulla i alla fall och för alla användare. Till exempel är det värt det defragmentering bara med de klassiska magnetiska hårddiskarna. Med en SSD-hårddisk finns det däremot en risk att hårddiskens livslängd förkortas av defragmentering. Vissa program känner igen SSD-hårddiskar själva och inaktiverar den här funktionen. Detta är dock inte fallet med alla registerrensare.

   

  Slutsats om Avira Registry Cleaner

  Med Avira Registry Cleaner väljer användaren en premiumprodukt inom skyddsprogramvaran. Verktyget erbjuder omfattande allroundskydd för PC och Mac och är ett utmärkt komplement till andra program från Avira-familjen.

  Om David Maul

  David Maul har en examen i affärsinformationsteknik med en passion för hårdvara