Geoblockering och landsblock

Världen har blivit mer nätverkad och med det media. Böcker, filmer, serier eller videospel blir kända och hittar fans över landets gränser, särskilt på Internet. Men inte alla dessa medieprodukter är alltid lätta att få. Detta blir mycket tydligt bland annat med den välkända videoplattformen YouTube, där användare ofta bara får ett meddelande istället för önskad video om att innehållet inte är tillgängligt i detta land. Geoblocking - Nödvändighet eller värdelös byråkrati?

intro

Fans av japanska videospel ser till exempel tillkännagivandet av en ny intressant titel i internationell täckning, som då inte finns tillgänglig utanför Japan. Detta irriterar många användare, och särskilt inom EU, är begränsningar som geoblocking ofta inte helt begripliga. "Geoblocking" och "country blocking" beskriver i slutändan samma fenomen, nämligen tillgången på innehåll som är begränsat till geografiska gränser.

Detta möjliggörs av informationen i respektive användares IP. Leverantören kan se från IP-adressen från vilket land användaren vill komma åt innehållet och vägra detta därefter. En anledning till detta är framför allt upphovsrättslagen, som hanteras olika i respektive land. Denna territoriella uppdelning beror främst på ekonomin, eftersom producenter av audiovisuellt innehåll vill sälja sina licenser till så många olika programföretag som möjligt. Enhetliga standarder inom EU antogs redan 2001, men det finns fortfarande svårigheter att genomföra dem.

Exempel och deras juridiska bakgrund

Som redan nämnts är geoblocking särskilt märkbar i den digitala sektorn, även om det naturligtvis också kan uppstå problem vid onlinehandel över nationella gränser. Streamingtjänster, onlinespel och videospel är några av de särskilt framträdande exemplen här, vilka kommer att förklaras mer detaljerat nedan. De respektive landsförbuden baseras inte alltid på samma juridiska bakgrund.

videospel

Gaming

När det gäller videospel påverkas de nationella gränserna inte bara med avseende på de olika licensalternativen utan också när det gäller lagstiftning om skydd för minderåriga. Under lång tid höll särskilt konsoltillverkarna Sony, Microsoft och Nintendo fast vid regionlåsning för att motverka piratkopiering och förhindra piratkopior.

Sist men inte minst är Regionlock också ett effektivt medel för priskontroll på respektive marknad, för endast på detta sätt kan leverantörer i olika länder också ta ut olika priser. Detta innebar dock att fler och fler användare fick sin konsol modifierad via chip för att kunna spela upp innehåll från andra länder. Åtminstone har Microsoft och Sony för länge sedan gått bort från detta tillvägagångssätt och gör innehåll från andra länder tillgängligt på tyska konsoler.

Wolfenstein: Den nya ordningen

Wolfenstein

Problemet med geoblocking är inte alltid baserat på upphovsrätt ensam. Titeln är till exempel ett specialfall Wolfenstein: Den nya ordningen. Innehållsmässigt är first person shooter i en dystopisk miljö där nationalsocialisterna vann andra världskriget med överlägsen teknik.

I sin ursprungliga version avbildas hakekors på flaggor och armband under hela spelet, vilket i Tyskland anses vara användningen av symboler för okonstitutionella organisationer och därmed ett brott enligt avsnitt 86a i strafflagen. Följaktligen var det länge oklart om titeln ens skulle publiceras i Tyskland, för ett annat problem var titelns skildring av våld, som klassificerades som extrem.

För att kunna publiceras i Tyskland måste symbolerna tas bort i enlighet därmed och den nationalsocialistiska fraktionen döptes om till "Das Regime". Tysk rättspraxis behandlar fortfarande videospel annorlunda än filmer i detta avseende. Medan hakors och liknande symboler mycket väl kan visas i filmer som en del av mediekonsten faller videospel här i kategorin leksaker och bör därför inte förses med sådana symboler. Dessutom, om videospel ska klassas för ålder, måste de skickas till USK för utvärdering. Det är dock inte auktoriserat att betygsätta spel där okonstitutionella symboler används.

För att hindra tyska PC-spelare från att helt enkelt köpa en version från tysktalande länder för den oredigerade versionen krävs registrering efter köpet, men en version av Wolfenstein: The New Order, till exempel från Österrike, kan inte aktiveras i Tyskland.

Regionala koder

Regionala koder är också vanliga på Blu-strålar och DVD-skivor. Detta förhindrar till exempel att DVD-skivor som köpts i USA kan spelas på europeiska enheter. Emellertid undviker förläggare som Time Warner alltmer användningen av regionala koder.

I synnerhet när det gäller den japanska konsoltillverkaren och Nintendo-utgivaren diskuteras ämnet landslås om och om igen, eftersom spel från vissa regioner bara kan spelas på enheter från samma region. Om du till exempel importerar ett spel direkt från Japan kan du inte spela det på din europeiska enhet. Detta så kallade regionlås har stört användare under lång tid, särskilt eftersom företaget, tillsammans med Sony och Microsoft, är det enda som fortfarande följer denna princip. I slutet av 2014 sa dock Nintendo-chefen Iwata Satoru att detta tillvägagångssätt måste omprövas i framtiden. läs här på Gamona är. Som tidigare har Nintendo inga bestämda avsikter att avskaffa regionlåset.

Onlinespel

I Tyskland ligger det så kallade spelmonopolet hos staten, vilket innebär att allmänheten som möjliggör hasardspel endast är möjlig med statligt tillstånd och är strikt kontrollerad. Onlinespel, å andra sidan, är inte så strikt reglerat, och så många onlinekasinon är lagligen i ett grått område. Licenslagarna varierar ibland till och med beroende på federala staten.

Även om en operatör har licens från en federal stat, finns det ingen garanti för att den också kan användas ordentligt i en annan federal stat. Statligt fördrag om spel, som trädde i kraft den 1 juli 2012, säger att det i grunden är förbjudet för tyska entreprenörer att driva ett online-kasino. Schleswig-Holstein har emellertid utfärdat totalt tolv licenser för onlinekasinon sedan i år. Endast Saarland handlar intensivt om strävan efter onlinekasinon, andra federala stater gör sällan ansträngningar och spelare förföljs också ännu mindre.

Icke desto mindre är användningen av ett olagligt tillhandahållet erbjudande straffbart, och den som tjänar vinster på en olagligt spelad webbplats men inte tar emot dem har inget lagligt tillvägagångssätt mot operatören. Det finns en lägre risk med webbplatser som har licens från andra europeiska länder. Här skyddas spelarna inom ramen för europeisk lag, eftersom operatörerna måste ta hänsyn till europeisk data och konsumentskydd.

streamingtjänster

Förutom de välkända videoplattformarna som YouTube blir streamingtjänster som Netflix, Maxdome eller Watchever alltmer populära. Erbjudandena skiljer sig dock mycket beroende på åtkomstland, och betalande kunder av video-on-demand-tjänster irriteras om de inte kan använda innehåll som de faktiskt betalat för, till exempel när de är utomlands. Endast cirka fyra procent av allt video-on-demand-innehåll är tillgängligt över flera nationella gränser inom EU.

Youtube

Denna skärm är särskilt irriterande för tyska YouTube-användare:

Problemet här är att GEMA, som ett samlande samhälle, representerar artister och musikförlag och därför kräver att YouTube delar på vinsten som gjordes genom videorna. YouTube ser sig dock bara som en plattform för innehåll, inte som en leverantör, och har därför förhandlat om ett motsvarande kontrakt med GEMA sedan 2009, som med iRights.info kan läsas.

En viktig punkt i YouTubes användarvillkor säger att användare som laddar upp innehåll måste "ha alla nödvändiga licenser, rättigheter, samtycke och behörigheter" (se här). Annars kanske innehållet inte laddas upp. I verkligheten följer inte många användare detta. Den enda konsekvensen är dock ofta att videorna tas bort helt eller att ljudet undertrycks.

Netflix

Netflix är en av de mest populära leverantörerna av video on demand i USA. Tjänsten har funnits i Tyskland sedan september 2014 tillgänglig och har hittills varit ganska tveksam att få acceptans, vilket delvis beror på att nödvändiga licenser för filmer och serier saknas och dessa följaktligen inte får sändas av Netflix. Företaget köper rättigheterna för detta från tyska programföretag, distributörer och filmstudior; De fruktar emellertid ett monopol på Netflix på lång sikt och är inte alltid redo att sälja licenserna.

I synnerhet i Tyskland känner många användare sig mycket missgynnade eftersom en stor del av innehållet som finns tillgängligt på amerikansk Netflix inte ingår i programmet i Tyskland. Netflix har varit i kontinuerliga förhandlingar sedan förra året och håller också ut möjligheten att producera innehåll för den tyska marknaden på lång sikt. Brist på licenser är inte alltid den enda anledningen till olika erbjudanden. Netflix säger att det skulle vilja (se här) anpassa sig till de regionala marknaderna och tjäna olika preferenser därefter.

Försök att kringgå användare

För att undvika problemet med det otillgängliga innehållet utnyttjar många användare de tekniska möjligheterna. Att undvika geoblockering är inte lagligt, men i verkligheten är det svårt att spåra, varför användare sällan eller inte lagligen åtalas.

Eftersom geoblocking vanligtvis verkställs genom att analysera IP är det också här problemlösning börjar. Det finns olika sätt på vilka din egen IP är förklädd och utfärdad till en annan IP som kommer från ett auktoriserat land. Som regel används en proxy för detta via olika metoder.

Detta kan göras genom användning av en VPN-klient eller genom vissa webbläsarinsticksprogram. Till exempel är ett populärt plugin-program för Chrome ZenMate Security. Här kan användare välja ett av fem olika länder från vilket IP-adressen kommer att utfärdas från och med nu. I gengäld kommer dock webbläsaren att vara lite långsammare i framtiden.

Detsamma fungerar via en VPN-klient. Med detta kan användare vanligtvis välja en leverantör från destinationslandet via vilket IP: n matas ut. På detta sätt erkänner leverantören att IP-adressen är auktoriserad för det specifika innehållet, även om användaren agerar från Tyskland. Att använda en sådan tjänst är inte i sig olagligt.

Netflix svarade nyligen på denna förbikoppling genom att revidera sina egna användarvillkor. Det står i det nu:

”Du får titta på filmer och serier på Netflix-tjänsten främst i det land där du skapade ditt konto och endast i geografiska regioner där vi erbjuder vår tjänst och för vilka vi har licensierat sådana filmer och serier. . Innehållet som kan visas kan variera beroende på region. Netflix använder teknik för att verifiera din geografiska plats. "

Om sådana aktiviteter upptäcks av tjänsten finns det en risk att prenumerationen begränsas eller att den annulleras.

Aktuella politiska insatser

På EU-sida växer uppmaningen till enhetlig reglering. Inte minst för att EU-kommissionärerna själva, som konsumenter, drabbas av geoblocking och ofta står inför problemet med att inte kunna få tillgång till mediainnehåll från sitt hemland, som t.ex.

Policy

Wie die Zeit rapporter ska ett motsvarande lagförslag läggas fram redan nästa år. Detta bör dock främst riktas mot ”omotiverad geoblocking” och inte mot problemet med olika rättsliga krav. Huvudsyftet här är att förhindra orättvisa konkurrensfördelar, som de som för närvarande främst finns med streamingtjänster.

I detalj betyder det åtminstone att betalande användare bör få använda video-on-demand-tjänster utanför sina nationella gränser. I slutändan ser EU den digitala inre marknaden som en central ekonomisk faktor som för närvarande blockerar sig själv på grund av de fragmenterade reglerna.

Men många leverantörer är inte helt nöjda med en enhetlig lösning, eftersom de enligt den nuvarande statusen kan sälja sina licenser flera gånger. När det gäller en rikstäckande enhetlig reglering skulle detta sannolikt innebära mindre inkomst. Dessutom fruktar leverantörerna problem med upphovsrätten. EU-kommissionär Günther Oettinger fruktar också att särskilt mindre företag inom filmindustrin kan drabbas av en ny förordning. Därför måste effekterna av att avskaffa geoblockning först undersökas i detalj för att i slutändan bevara medias mångfald.

Ett nytt sätt att hantera geoblocking är bara en liten del av avhandlingen om EU: s digitala strategi. En särskilt viktig gren är den internationella paketleveransen. Lagstiftning om intrång i upphovsrätten ska inte följa förrän i slutet av detta år.

Kulturell tillgång vs. byråkrati

I synnerhet känner användarna själva, som vanligtvis är mycket välinformerade via Internet om vilket innehåll som finns tillgängligt i andra länder, direkt lurade av åtkomst, eftersom de vet att de i slutändan bara är separerade från det med en digital gardin som skiljer dem kan ofta enkelt hantera de nämnda metoderna. Följaktligen uppfattas denna gräns som helt överflödig, särskilt eftersom Internet fortfarande på många sätt ses som ett område med begränsad jurisdiktion.

Problemet med de olika lagstiftningarna bör inte underskattas, för särskilt när det gäller skyddet av minderåriga är många tacksamma för fasta regler, där särskilt spel först genomgår en åldersgräns innan de kan handlas fritt.

Som exemplet med titeln Wolfenstein: The New Order tydligt visar kan den olika lagstiftningen också hänvisa till helt andra saker än bara skildringar av våld. Det faktum att media med antikonstitutionella symboler inte kan marknadsföras ofiltrerat vittnar i slutändan om en medveten hantering av det tyska förflutna.

Gränsen mellan filmmediet och videospelmediet är dock inte längre så skarpt som det kan ha varit. Den olika lagstiftningen verkar på motsvarande sätt orättvist, och branschmedlemmar har länge kämpat för att videospel ska få en kulturell status som filmens.

Medieinnehåll ses åtminstone generellt som en form av kulturell tillgång. De bidrar till ett lands kulturella identitet och återspeglar den också. I en sådan välnätverkad värld ökar behovet av att dela dessa varor och i sin tur att kunna delta i dem. Många användare vill inte längre vara nöjda med att konsumera innehåll uteslutande för sitt eget land. Följaktligen kommer det alltid att försökas få tillgång till andra länders medieerbjudanden, ofta på ett inte helt lagligt sätt.

Detta kan inte förhindras även med hotade påföljder, eftersom åtalet mot sådana användare vanligtvis är tidskrävande, och enligt nyare resultat är skadan orsakad av piratkopiering inte så förödande som industrin hävdar heise.de. Den citerade studien visar att majoriteten av användarna inte skulle ha köpt den olagligt konsumerade musiken även om den bara hade varit lagligt tillgänglig. Naturligtvis kan resultaten inte tillämpas fullt ut på alla andra medier, men trenden är fortfarande jämförbar.

Enhetlig reglering, åtminstone inom EU, är oumbärlig på lång sikt, eftersom problemet redan leder till att betalande kunder inte kan få tillgång till sina prenumerationer på video-on-demand-tjänster om de inte är i sitt hemland, där de är bokade tjänsten.

Slutsats

Geoblocking i sin nuvarande form är inte bara en olägenhet utan också ett ekonomiskt hinder på den europeiska inre marknaden, eftersom det påverkar både den begränsade tillgängligheten av mediainnehåll och området för onlinehandel och internationell paketleverans.

intro

Enligt nuvarande status kan emellertid inte geoblockering helt enkelt avskaffas så länge det finns olika upphovsrättslagar i varje medlemsstat. Här måste enhetliga standarder skapas, som tillåter slutanvändaren mindre begränsad tillgång till medieinnehåll och utländska produkter, men å andra sidan fortsätter naturligtvis också att skydda producenternas rättigheter.

I slutändan brukar användare av filmer, musik eller videospel vanligtvis hitta ett sätt att kringgå tekniska hinder ändå; detta kan inte förhindra att sådan verksamhet kriminaliseras. Det vore mycket mer meningsfullt om näringslivet erkände att deras målgrupp inte uteslutande är beläget i sitt eget land och trots olika nationella preferenser finns det alltid intresserade parter för media utanför denna norm.

[pg] 15 maj 2015

Om David Maul

David Maul har en examen i affärsinformationsteknik med en passion för hårdvara