Digitale loggbøker erstatter samlingen av notater

Når må det føres loggbok?

Det skal føres loggbok dersom bruken av kjøretøyet skal kreves skattemessig. Det spiller ingen rolle om firmabilen kjøres i privat eller næringsøyemed. Særlig ved 1-mannsbedrifter legger skattekontoret til grunn at firmabilen også skal brukes til private formål. Det er derfor viktig å registrere forholdet mellom forretnings- og privatreiser i en loggbok.

En loggbok er avgjørende for skattefradrag

Fremfor alt møter alle som kjører firmabil vanligvis problemet med å måtte ta en avgjørelse når man skal beregne antall kjørte kilometer: Regner jeg etter 1%-regelen, eller bruker jeg muligheten til loggbok? Fordi det kan være vanskelig å gjøre de nødvendige beregningene selv, finnes det plattformer som bruker en firmabilkalkulator synliggjøre merverdien til en firmabil, samt visualisere hvilke besparelser det er avhengig av regnestykket. Det er viktig at du virkelig forholder deg intensivt til disse tallene på forhånd slik at du slipper å betale mer i etterkant.

Ved å lede en loggbok det skal dokumenteres hvor mange kilometer kjøretøyet ble brukt til nærings- og privatformål. Kun reiser foretatt i forretningsøyemed skal regnskapsføres som forretningsutgifter.

Alternativet til å føre loggbok

Dersom du også bruker kjøretøyet privat og ønsker å kreve bruk av kjøretøyet skattemessig, gjelder 1 %-regelen dersom du ikke fører loggbok. Det betyr at én prosent av brutto listenypris på bilen brukes som verdien du må betale skatt av som driftsinntekt på balansen din hver måned. Alle som bruker 1%-regelen sparer mye tid, siden den irriterende oppgaven med å føre loggbok ikke lenger er nødvendig. Dessverre 1 % regel ofte økonomisk ugunstig enn å registrere turer i loggbok.

Det kan være flere årsaker til dette: Jo mer et kjøretøy brukes profesjonelt, jo mer ugunstig er 1%-regelen, fordi du kan trekke flere utgifter fra skatten. Følgende gjelder også: jo nyere kjøretøy, jo billigere er 1%-regelen. Skattekontoret legger alltid til grunn for beskatning 1 % av nypris på kjøretøyet. Selv om du kjøpte firmabilen din brukt, beregnes fortsatt 1 % av nyprisen. Så det er verdt å sjekke om 1%-regelen eller å føre en sjåførlogg er den beste bokføringen for deg fra et skattemessig synspunkt.

Det er ofte slik at bruk av 1 %-regelen er tidsmessig lønnsomt, men ikke økonomisk. Hvis du ikke er sikker, bør du bruke loggboken det første året for å få en direkte sammenligning. Du kan kun bruke 1%-regelen hvis du bruker bilen til jobb mer enn halvparten av tiden. Under denne grensen må du føre loggbok.

Er loggboken å foretrekke fremfor 1%-metoden?

Det er vanskelig å gi et generelt svar her. Dette kan være forskjellig for hvert enkelt tilfelle. Hvis det er gitt anvendelse av 1%-metoden, bør enhver sjåfør av et profesjonelt privat brukt kjøretøy vurdere hvilket regnskap han bruker. Her er noen eksempler der bruk av 1%-metoden sannsynligvis ikke er verdt det.

  • Dersom kjøretøyet primært brukes til profesjonelle formål.
  • Hvis bruttolisteprisen på bilen er ganske høy.
  • Hvis bilen er kjøpt brukt eller er relativt gammel.
  • Hvis bilen allerede er fullt avskrevet.

Det er ofte verdt å føre loggbok. Til slutt kan alle kostnader som påløper for kjøretøyet (drivstoff, verksted, bilforsikring, bilavgift, TÜV-kostnader, parkeringsavgifter osv.) listes opp her. Det er også lurt å oppbevare alle kvitteringer og fakturaer sammen med loggboken. For øvrig kan bøter ikke kreves skattemessig. Bompenger på private reiser er heller ikke tatt med i beregningen.

Hvordan skal en loggbok føres riktig?

Hvordan skal en loggbok føres riktig?Med en loggbok er det noen få punkter å ta hensyn til slik at skattekontoret godtar den skattemessig. For bevis på kjøreboken skal tjenestereiser, private reiser og reiser mellom hjem og jobb med firmabilen oppføres separat og dokumenteres i kjøreboken. Hver loggbok skal inneholde grunnleggende informasjon om det dokumenterte kjøretøyet. Dette inkluderer skiltnummer og kjørelengde 01. januar og 31. desember tilsvarende år. Det spiller ingen rolle om boken oppbevares elektronisk eller skriftlig. Det finnes profesjonell programvare for elektronisk bokføring som kan kjøres på PC eller nettbrett.

For hver enkelt reise skal det gis visse opplysninger for å sikre at skattekontoret senere gjenkjenner alle oppføringer. I utgangspunktet skiller myndighetene mellom firmareiser og privatreiser. Firmareiser skal dokumenteres mer nøyaktig enn reiser foretatt privat.
Alle som bruker bilen i jobbsammenheng, må føre opp følgende for en reise:

  • Datoen for reisen
  • Kilometerstanden før avgang og ved ankomst
  • Reisemålet og formålet med reisen
  • Navn på besøkt bedrift/kunde

For private reiser med firmabilen skal dato, destinasjon og kjørte kilometer oppgis. Formålet med reisen eller de besøkte personene er ikke av interesse for skattekontoret og du trenger ikke å gi noen opplysninger om dette.

Om David Maul

David Maul er en kvalifisert forretnings-IT-spesialist med lidenskap for maskinvare

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Erforderliche Felder sind mit * merket