Digitala loggböcker ersätter samlingen av anteckningar

När behöver en loggbok föras?

Loggbok ska föras om användningen av fordonet ska tas i anspråk för skatteändamål. Det spelar ingen roll om tjänstebilen körs i privat eller affärsmässigt syfte. Särskilt i fråga om enmansföretag utgår skatteverket från att tjänstebilen även kommer att användas för privata ändamål. Det är därför viktigt att anteckna förhållandet mellan affärs- och privatresor i en loggbok.

En loggbok är nödvändig för skatteavdrag

Framförallt brukar den som kör tjänstebil stöta på problemet med att behöva ta ett beslut vid beräkning av körda kilometer: Räknar jag enligt 1%-regeln, eller använder jag möjligheten till loggbok? Eftersom det kan vara svårt att göra nödvändiga beräkningar själv finns det plattformar som använder en företagsbilsräknare synliggöra mervärdet av en tjänstebil, samt visualisera vilka besparingar det finns beroende på kalkyl. Det är viktigt att du verkligen hanterar dessa siffror intensivt i förväg så att du inte behöver betala mer i efterhand.

Genom att leda en loggbok det ska dokumenteras hur många kilometer fordonet använts för affärs- och privata ändamål. Endast resor gjorda i affärssyfte ska redovisas som affärskostnader.

Alternativet till att föra loggbok

Om du även använder fordonet privat och vill göra anspråk på användningen av fordonet i skattehänseende gäller 1%-regeln om du inte för loggbok. Det innebär att en procent av bruttolistnypriset på bilen används som det värde som du ska betala skatt på som driftsinkomst i din balansräkning varje månad. Den som tillämpar 1%-regeln sparar mycket tid, eftersom den irriterande uppgiften att föra loggbok inte längre är nödvändig. Tyvärr 1% regel ofta ekonomiskt ogynnsamt än att anteckna resor i en loggbok.

Det kan finnas flera anledningar till detta: ju mer ett fordon används professionellt, desto ogynnsammare är 1%-regeln, eftersom du kan dra av mer utgifter från dina skatter. Följande gäller också: ju nyare ditt fordon, desto billigare är 1%-regeln. Skatteverket baserar alltid beskattningen på 1 % av fordonets nypris. Även om du köpt din tjänstebil begagnad så beräknas fortfarande 1 % av nypriset. Så det är värt att kontrollera om 1%-regeln eller att föra en förarlogg är den bättre bokföringen för dig ur skattesynpunkt.

Det är ofta så att det lönar sig att tillämpa 1%-regeln tidsmässigt men inte ekonomiskt. Om du är osäker bör du använda loggboken det första året för att få en direkt jämförelse. Du kan bara tillämpa 1%-regeln om du använder bilen för arbete mer än hälften av tiden. Under denna gräns måste du föra loggbok.

Är loggboken att föredra framför 1%-metoden?

Det är svårt att ge ett generellt svar här. Detta kan vara olika för varje enskilt fall. Om tillämpningen av 1%-metoden ges bör varje förare av ett yrkesmässigt privat använt fordon överväga vilken bokföring han använder. Här är några exempel där det förmodligen inte är värt det att använda 1%-metoden.

  • Om fordonet används främst för yrkesmässiga ändamål.
  • Om bruttolistpriset på bilen är ganska högt.
  • Om bilen är köpt begagnad eller är relativt gammal.
  • Om bilen redan är helt avskriven.

Att föra loggbok är ofta värt besväret. Slutligen kan alla kostnader som uppstår för fordonet (bränsle, verkstad, bilförsäkring, bilskatt, TÜV-kostnader, parkeringsavgifter etc.) listas här. Det är också lämpligt att förvara alla kvitton och fakturor tillsammans med loggboken. Böter kan för övrigt inte tas ut i skattehänseende. Avgifter på privata resor ingår inte heller i beräkningen.

Hur ska en loggbok föras korrekt?

Hur ska en loggbok föras korrekt?Med en loggbok finns det några punkter att ta hänsyn till så att skatteverket godtar den skattemässigt. För bevis på loggboken ska tjänsteresor, privata resor och resor mellan hem och arbete med företagets fordon anges separat och dokumenteras i loggboken. Varje loggbok ska innehålla grundläggande information om det dokumenterade fordonet. Detta inkluderar registreringsnummer och körsträcka 01 januari och 31 december motsvarande år. Det spelar ingen roll om boken förvaras elektroniskt eller skriftligt. Det finns professionell programvara för elektronisk bokföring som kan köras på en PC eller surfplatta.

För varje enskild resa ska vissa uppgifter lämnas för att skatteverket senare ska känna igen alla poster. Myndigheterna skiljer i princip på företagsresor och privatresor. Företagsresor ska dokumenteras mer exakt än resor som görs privat.
Den som använder bilen i arbetet ska anteckna följande för en resa:

  • Datumet för resan
  • Körsträckan före avgång och vid ankomst
  • Resmålet och syftet med resan
  • Namn på besökt företag/kund

För privata resor med tjänstebilen ska datum, destination och körda kilometer anges. Syftet med resan eller de personer som besöks är inte av intresse för skatteverket och du behöver inte lämna några uppgifter om detta.

هناك أسطورة ا ا ا مكocket ل و و ك ا ا ا ا ا تحم تحم لتحم لتحم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ن ا ظ العديد من الرجال يريدون معرفة ما هي تكلفة الفياجرا في دبي ، الصيدليات عبر الإنترنت

Om David Maul

David Maul har en examen i affärsinformationsteknik med en passion för hårdvara

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med * märkt