Hvorfor IT-sikkerhet er så viktig

Selskaper, organisasjoner og selskaper som kommuniserer på noen måte via Internett, som lagrer data eller informasjon eller overfører den til tredjeparter, må sørge for sikkerheten til deres IT. Nettkriminelle angrep vokser i omfang med stadig mer ødeleggende konsekvenser. Hver dag øker risikoen, selv ofre en Cyber ​​angrep å bli. Men hva er de reelle farene ved nettangrep? Hvilke områder kan IT-sikkerhet beskytte? Hvilke metoder og taktikker bruker hackerne?

Hva betyr "IT-sikkerhet" til og med?

IT -sikkerhet er først og fremst beskyttelse av informasjon og beskyttelse av informasjonsbehandling. Informasjonssikkerhet skal hindre uvedkommende fra å manipulere data eller systemer. De sosiotekniske systemene som finnes i bedrifter og organisasjoner - systemer av mennesker og teknologi - er målet for mange angripere og trenger beskyttelse mot trusler og mulige skader. Informasjon og data er like utsatt som datasentre eller skytjenester.

IT-sikkerhetsmål

Verdien informasjon har for institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner har økt enormt de siste årene. Derfor er det svært viktig å beskytte informasjonen. informasjonssikkerhet har tre svært spesifikke beskyttelsesmål: konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet. Andre mål er: autentisitet, pålitelighet, ansvarlighet.

målet med sikkerhetstiltakene Hva betyr dette?
konfidensialitet – Informasjon er kun tilgjengelig for autoriserte personer

– Definer tilgangsbeskyttelse

– Tildel tilgangsrettigheter

– kryptert datatransport

integritet – Innhold og data er ikke bare korrekt, men også fullstendig

– Systemer fungerer korrekt i henhold til deres formål

– ingen endringer, slettinger eller erstatninger kan skje under overføring eller behandling av dataene

Verfügbarkeit – Jevn databehandling i ett system

– Data er alltid korrekt tilgjengelig

– Failover

– Stresstester gir informasjon om dagens system

– Forretningsdriften opprettholdes uansett

 

områder innen IT-sikkerhet

Innen IT-sikkerhet er det flere delområder som er viktige. Endepunktsikkerhet refererer til sluttenheter som PC-er, nettbrett, smarttelefoner og bærbare datamaskiner og også deres applikasjoner og operativsystemer. Det handler om å beskytte alt på bedriftsnettverket.

Så snart informasjonen forlater selskapets eget nettverk via Internett, får IT-sikkerhet en annen betydning. Risikoen for et hackerangrep øker enormt. Fra dette øyeblikket må brukere og deres data beskyttes. Fordi hver bruker som navigerer på Internett etterlater spor av sin digitale identitet der.

Brukere kan også utgjøre en enorm sikkerhetsrisiko for et selskap. Risikoen er tilstede i form av apper på private smarttelefoner og også i form av oppdateringer på bærbare. For eksempel har mange brukere i bedrifter en tendens til å bruke sine private e-postkontoer til å sende e-poster som er for store og ikke kan sendes via bedriftens server. Her er IT-avdelingen pålagt å bevisstgjøre brukerne om IT-sikkerhet.

Effekter av et cyberangrep på informasjonen

Dersom ett av de tre nevnte områdene blir rammet av et cyberangrep, kan dette få alvorlige konsekvenser. Hackere får tilgang til konfidensiell informasjon, som intern informasjon, forretningshemmeligheter og personopplysninger. Konsekvensene kan omfatte industrispionasje, kredittkortmisbruk eller identitetstyveri. Manglende eller manipulerte data kan føre til produksjonsstopp, noe som koster bedrifter mye penger. Det blir også dyrt når automatiserte maskiner ikke lenger fungerer som de skal.

Hvilke angrepsmetoder bruker hackerne?

Nettkriminalitet er i stadig endring. De kriminelle utvikler stadig sine metoder og finner sikkerhetshull som de kan trenge gjennom bedriftsnettverkene gjennom. En hacker trenger bare å finne en enkelt sårbarhet for å forårsake stor skade og i betydelig grad forstyrre virksomhetens drift. På den annen side må bedrifter beskytte seg fra alle kanter fordi de aldri vet hvilke lekkasjer angriperne vil finne.

APT-er er Avanserte vedvarende trusler, dvs. en "avansert, vedvarende trussel". Det er svært vanskelig for hackere å trenge inn i et system. Først infiltrerer de en datamaskin, spionerer på interne prosesser og saboterer deretter nettverket.

Skadevare kan være enhver form for skadelig programvare. De forårsaker stor skade i et system, for eksempel trojanere, virus, ormer og løsepengeprogramvare. De siste årene har slik skadevare gjentatte ganger vist at den er i stand til å stenge en virksomhet og til og med drive den til konkurs.

Ved phishing-angrep mottar angriperne sensitive data fra et selskap.

Distribuert Denial of Service – DdoS – står for angrep fra roboter. DDoS-angrep bombarderer en server med forespørsler til den er overbelastet og visse tjenester slutter å fungere.

Hva er kritisk infrastruktur?

Bedrifter, institusjoner og organisasjoner som er svært viktige for viktige samfunnsfunksjoner kalles kritiske infrastrukturer, som vann- og energileverandører, sykehus, finans- og logistikkselskaper.

Dersom det oppstår driftsforstyrrelser, har det en enorm innvirkning på samfunnet som helhet, ikke bare på enkeltpersoner eller bedrifter.

Konklusjon

Det store antallet alvorlige cyberangrep viser at IT-sikkerhet er et svært viktig tema nå for tiden. Cyberkriminelle kan ha stor innflytelse på politiske og økonomiske prosesser i et land. Hvis det er et brudd på ett av de tre viktige områdene tilgjengelighet, konfidensialitet eller integritet, kan konsekvensene for en bedrift bli ødeleggende. Derfor er det så viktig at hver bedrift, hver organisasjon tar passende beskyttelsestiltak.

Figur 1: Pixabay © den digitale artisten (CC0 Public Domain)

Figur 2: Pixabay © pexels (CC0 Public Domain)

Figur 3: Pixabay © digitalveien (CC0 Public Domain)

Om Kevin Seeberger

Kevin Seeberger er utdannet økonom med fokus på e-handel og markedsføring. Han tar seg av ulike temaer knyttet til datasikkerhet, kryptovalutaer og anmeldelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.